Oddanie do użytku hali

otwarcie hali

W lutym 2023 roku została oddana do użytku murowana hala o wymiarach 15x30m do rekreacyjnej jazdy konnej i pracy z koniem. W budynku zadbałem o bezpieczeństwo koni i jeźdźców. Zapewniłem właściwe podłoże, oświetlenie oraz wyposażenie. Dobrze zaizolowany, z odpowiednią wentylacją obiekt umożliwia komfortowe przebywanie w nim niezależnie od warunków pogodowych. Jest to szczególnie istotne jesienią i zimą, gdy nie tyle niska temperatura czy opady sprawiają koniom kłopot, co grząskie, śliskie lub twarde podłoże. Na hali może jednocześnie przebywać kilka koni pod opieką właścicieli stosujących się do regulaminu.

Oddanie hali do użytku miało uroczysty charakter. Przy wspólnym stole spotkałem się z właścicielami koni, które obecnie przebywają w moim gospodarstwie, a także z przyjaciółmi i znajomymi, którzy są sympatykami mojej stajni. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że możliwość jazdy i pracy z koniem pod dachem jest dużym udogodnieniem. Dodatkowo podnosi to, już wysoki, standard oferowanego przeze mnie odchowu koni.